ZVRKBIHDANCEART

Press Info

Festivala Zvrk specifičan je po tome što se cjelokupni program plesnih i umjetničkih performansa predstavlja u javnom prostoru, izvan okvira tradicionalnih kulturnih institucija.

Kao i prethodnih godina, programska selekcija festivala Zvrk će omogućiti bh. publici da upozna veoma širok spektar mogućih estetika, trendova, umjetničkih pristupa i autorskih praksi. Zvrk želi preispitati granice savremenog plesa u javnom prostoru i njegove realizacije kroz granične i hibridne forme kao što su performans, koncert, instalacija i slično.